Avtalet med Malmö museer om övertagandet av mina fotografiska övningar låg klart för undertecknande den 11 oktober 2004. I avtalet står att urval, katalogisering, registrering m.m. skall vara fullgjord i sin helhet senast under 2007. Nu tog det lite längre tid beroende av att jag på eget bevåg skannade in bilder som jag tyckte om, för att man skulle se hur jag ville att bilden skulle behandlas och utföras. Enligt överenskommelse skulle resultatet av projektet visas i en utställning på Fotografins Rum på Malmö museer och en bok publiceras när allt var klart. Och klart var det i mars 2011. Utställningen "Åke Hedström, Retrospektivt" hade vernissage den 5 mars 2011.
Kuratatur var Merja Diaz och till sin hjälp hade hon en projektledare och en utställningsansvarig. Jag deltog i bakgrunden och ville inte lägga mig i, utan lät gruppen arbeta fritt. Det blev en för mig positiv upplevelse. Jag upptäckte sidor hos mig själv som fotograf som jag inte känt till. Boken "svart/vitt & färg" på 400 sidor på Bokförlaget Arena kom också ut till vernissagen. Karin och Christer Strandberg stod för layouten tillsammans med mig. 10634 poster var nu registrerade, 5400 bilder på 90 cd-skivor var inskannade. Så var det klart. Men nu, efter att ha hämtat andan ett par år, ämnar jag fortsätta lägga in bilder på min hemsida.